Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 01.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Temperaturøkning og solinnstråling kan gi enkelte våte skred. Vær oppmerksom på skavlbrudd som kan løse ut skred i underliggende heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Skredfaren er lavest på morgenen på grunn av nattefrost, og stiger utover dagen når det blir mildere temperaturer og økt solinnstråling. Dette vil gi økt fare for våte løssnøskred i bratt terreng. Gunstige temperaturer gjør at fokksnøen sannsynligvis har stabilisert seg noe. Vær forsiktig under store skavler.
I sørvendte heng har det lagt seg opp myke flak av vindpåvirket snø. På vindutsatte områder er det avblåst ned til eldre skarelag. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget som følge av at vinden har flyttet på snøen gjennom hele sesongen. På toppene finnes det bare rabber, mens det i forsenkninger kan ligge store mengder snø.
I ytre deler av regionen har tidligere mildvær gjennomfuktet det gamle snødekket til bakken. I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke.
Det er mer snø enn normalt og det finnes store skavler flere steder i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.04.2020 kl. 23:38

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å ingen nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Fint vær å natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233183

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.04.2020 kl. 21:44

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt å fint vær.. Minkende skredfare neste døgn: Fint vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233050

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org