Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 25.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvær, kraftig vind og lavere temperatur vil føre til mer vinterlige forhold og fersk fokksnø i leområder. Skredfaren vil være økende, og leområder der det er store henteområder for vindtransport av snø er mest utsatt. Enkelte naturlig utløste flakskred kan også forekomme. Det er store skavler på fjelltoppene i år, vær derfor varsom om du ferdes ved fjelltopper, rygger og egger.
Etter en periode med mildt vær har det nå blitt litt kjøligere og sannsynligvis skare på snøoverflaten mange steder. Fredag kommer det litt nysnø med vind fra NV.
I ytre strøk har mildvær den siste tiden gjennomfuktet snødekket de fleste steder. I indre deler av regionen er det tidligere observert tykke kantkornlag nært bakken, men disse er generelt vanskelige å påvirke.
Tirsdag ble det observert både middels store våte løssnøskred og -flakskred i nordvestvendt terreng på Magerøya.
Det henger store skavler ut fra mange fjelltopper.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nordvest om kvelden.
-9 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen.
-6 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.04.2020 kl. 21:55

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger å snøfokk. Uforandret skredfare neste døgn: -5 å vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 232582

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

23.04.2020 kl. 23:08

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kuldegrader. Økende skredfare neste døgn: Vind å snø fokk.

ObsID: 232408

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

22.04.2020 kl. 23:25

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kuldegrader. Uforandret skredfare neste døgn: ?ingen ned å kuldeport.

ObsID: 232246

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org