Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 27.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør og en del vind fører til pålagring av fokksnøflak i leheng. Fokksnøen kan ha dårlig binding mot underliggende snø og flak kan være lette å løse ut. Det er ventet at flakene stabiliseres raskt grunnet milde temperaturer. Det kan være mulig å løse ut små våte skred i bratt terreng i lavlandet når dagen er på sitt varmeste eller der det kommer mye nedbør som regn. Denne faren vil avta utover dagen etter som temperaturen faller.
I fjellet ligger det fokksnø av varierende hardhet. På rygger og forhøyninger er det avblåst. I lavlandet er snøen påvirket av ukas mildvær. Snødekket har der sunket noe sammen og kan være fuktig øverst. Det varierer hvor langt ned i snødekket det er fuktig.
Det har vært observert et svakt lag av kantkorn i tilknytning til et skarelag høyt i snødekket. Trolig har mildværet tatt knekken på dette. Det finnes også et lag med godt utvikla begerkrystaller ved bakken, men disse ligger stort sett beskyttet under hard fokksnø og skarelag.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 19:35

152 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

27. mar 19:43 (+01:00) - 26. mar 19:43 (+01:00) Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Hønsa - Reinelv, Mye snø

ObsID: 225962

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 19:35

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å regn. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø.

ObsID: 225963

Finnmarkskysten / Nova

Snø

27.03.2020 kl. 14:15

31 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 14:15 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 225964

Finnmarkskysten / Svabergan

Snø

27.03.2020 kl. 01:12

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 01:12 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på EV. 69 mellom 27.03.2020 kl. 01:12 og 27.03.2020 kl. 13:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 225961

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.03.2020 kl. 22:06

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. . Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

ObsID: 225787

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.03.2020 kl. 21:44

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har satt sæ.

ObsID: 225603

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.03.2020 kl. 21:49

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt sæ.

ObsID: 225436

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org