Hopp til hovedinnhold

Store våte flakskred på sommeren

Publisert: 26.05.2023

Stabile forhold mange steder, men enkelte store skred kan fortsatt løsne. Hvordan henger det sammen?

Stort skred i Lavangsdalen denne uka. Foto: Martin Stefan via Varsom Regobs

Stabile forhold mange steder

Det går mot sommer og snøskredvarslingen er snart ferdig for i år. Mange steder melder vi nå faregrad 1 - liten skredfare. Noen steder er det fortsatt lokalt ustabile forhold og faregrad 2 - moderat skredfare. Likevel kan det løsne enkelte store eller svært store skred på denne tiden, hvordan henger det sammen?

Fortsatt enkelte svake lag i snødekket

Selv om forholdene mange steder er stabile, finnes det fortsatt svake lag i snødekket enkelte steder. Disse svake lagene ligger dypt i snødekket, under våte flak av snø. Derfor kaller vi skredene våte flakskred. Disse svake lagene ligger generelt dypt og en skiløper eller skuter klarer som regel ikke utløse slike skred. Det som derimot klarer å trenge ned til lagene og utløse skred er varme og smeltevann. Når varme og smeltevann trenger ned til det svake laget svekkes bindingene, og skred kan løsne. Dette kaller vi naturlig utløste skred

NB! På Svalbard ligger det svake laget for tiden høyt i snødekket og kan fortsatt påvirkes av skiløpere eller skutere.

Store våte flakskred er uforutsigbare og vanskelige å varsle. Det er svært vanskelig å forutsi når varmen og smeltevannet trenger ned til og påvirker det svake laget. Vi forventer ikke stor skredaktivitet framover, men at det løsner enkelte store skred kan ikke utelukkes. Fersk skredaktivitet viser også at enkelte slike skred fortsatt kan løsne så lenge det finnes dype svake lag som ikke er smelteomvandlet enda.

Store skred har løsnet i Lyngen denne uka

I Lyngen har det løsnet flere store skred denne uka. Bildet over er fra en skredhendelse ved Andersdalstind i Lavangsdalen. Observasjonen viser at bruddkanten var svært høy. Dette var altså et dypt vedvarende svakt lag. Dette sammenfaller godt med at vi denne sesongen hadde en lang kuldeperiode tidlig på vinteren som førte til at det dannet seg vedvarende svake lag mange steder, spesielt i Nordland, Troms og Finnmark. Snøen ble etter hvert dekket av hard fokksnø og det svake laget har siden vært vanskelig å påvirke. Det er først nå at varme og smeltevann når ned til det svake laget og store skred løsner.

Se flere bilder av skredet i Varsom Regobs.

Stort skred i Lodalen i fjor

Et annet eksempel på store skred som løsner sent på sesongen så vi i Lodalen i juni i fjor.  Dette var også et stort vått flakskred, og gikk langt ned i dalen og over vei.

Stort skred i Lodalen 10. juni 2022. Foto: Arnfinn330skv@forsvaret / Varsom Regobs
Stort skred i Lodalen 10. juni 2022. Foto: Arnfinn330skv@forsvaret / Varsom Regobs

Straks slutt for snøskredvarslingen for i år

31. mai publiseres siste snøskredvarsel for sesongen. Etter dette følger vi fortsatt med, men på et grovere nivå. Vi publiserer bare varsel dersom vi vurderer det til å være stor snøskredfare. Vil du lære mer om snøskredfare på sommerføre, sjekk ut denne siden på snøskredskolen.