Flom på oransje nivå i Troms og Finnmark

Publisert: 12.06.2021

Flommen i Troms og Finnmark er på retur. Mye snøsmeltning og regn i helgen førte til at mange elver gikk i flom, men med kjøligere vær og lite nedbør har vannføringen kulminert i alle vassdrag. Vannføringen er ventet å være tilbake til normalen for årstiden i løpet av et par dager. 11.-14. juni 2021.

Manndalselva i Kåfjord, Troms og Finnmark, 11. juni 2021. Foto: Turid Haugen/NVE, Regobs Varsom

Status mandag 14. juni 2021

Flommen er nå stort sett over. Mandag ettermiddag viser observasjoner fra målestasjoner at vannføringen har kulminert i de aktuelle elvene i Troms og Finnmark. Det er imidlertid fortsatt høy vannføring ut av Lille Rotavatn og Jægervatn (gult nivå, middelflom) i Troms.

- Vannføringen mandag ettermiddag er fortsatt minkende, sier Peter Borsány, vakthavende hydrolog i NVE. Det er ventet lite nedbør og noe kjøligere vær fremover i dette området, så vi forventer at vannføringen er tilbake til normalen for årstiden i løpet av et par dager.

Et utvalg av vannføringsgrafer fra utsatte vassdrag vises nederst på siden i flomvarslet. Du kan også følge med på vannføring i nær sanntid på http://m.senorge.no/appmap.htm?p=flood

Status søndag 13. juni 2021

Flommen er nå på retur. Søndag morgen viser observasjoner fra målestasjoner at vannføringen er i ferd med å kulminere, eller allerede har kulminert, i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Det er imidlertid fortsatt høy vannføring på oransje nivå i mange elver. I noen elver har flommen kulminert på rødt nivå. På Lombola i Porsanger og Leirbotnvatn i Alta er vannføring fortsatt på rødt nivå men er avtagende. Regnet har stoppet, og det ventes lite nedbør i Finnmark i dagene fremover, mens noen byger kan gå i dag lenger sør i Troms og Nordland. Det ventes også lavere temperatur. Vannføringen ventes derfor å avta i de fleste elver i løpet av søndag.

- Ved de fleste elvene i Troms og Finnmark er vannføringen søndag ettermiddag fortsatt minkende, sier Tuomo Saloranta, vakthavende hydrolog i NVE. Fremover skal det være lite nedbør og kjølig, så det er ventet at vannstanden skal fortsette å synke i de fleste elvene.

- Det frarådes fortsatt å oppholde seg nær elver med stor vannføring. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger tilføyer Saloranta.

Status lørdag 12. juni 2021

På grunn av stor snøsmelting og mye regn er det vannføring på oransje nivå i flere vassdrag i deler av Troms og Finnmark. Ifølge Meteorologisk institutt ventes fortsatt mye regn i løpet av lørdag og søndag morgen, særlig i Vest-Finnmark og på Vidda. Dette vil føre til at vannføringen øker ytterligere utover lørdag og søndag. 

NVE og Meteorologisk institutt (MET) informerte i varsom.no torsdag morgen om at det fra fredag ettermiddag til søndag morgen ventes mye regn. Sammen med snøsmeltingen vil det gi fare for flom, jord- og flomskred på gult nivå i deler av Nordland, Troms og Finnmark. Fredag morgen ble flomvarselet oppjustert til oransje nivå fra lørdag for deler av Troms og Finnmark. Flomvarselet på oransje nivå ble utvidet lørdag morgen med flere kommuner.

 Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det i dag og søndag morgen også fare for jord- og flomskred (gult nivå) langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Flom kan føre til alvorlige skader

 •  Flom på oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader.
 • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring i den grad det er mulig. 
 • Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

Hendelser

Lørdag 12.juni 2021

 • Vegtrafikksentralen rapporterte om redusert framkommelighet pga. oversvømmelse og jordskred på E6 mellom Olderdalen og Larsbergtunnelen, og ved Boljokk i Kåfjord. Det var redusert framkommelighet på fv91 ved Storuratunnelen i Lyngen kommune. Skibotnelva gikk over sine bredder og oversvømte bl.a. nedre deler av Brennfjell camping i Storfjord kommune (Kilde: Nordlys.no).
 • Lørdag ettermiddag/kveld var vannføringen på oransje nivå observert på ca. 12-14 NVEs målestasjoner: Kvalsund i Hammerfest kommune, Lombola i Porsangen kommune, Leirbotnvatn i Alta kommune, Kvænangselv bru og Lillefossen i Kvænangen kommune, Holm bru og Manndalen bru i Kåfjord kommune, Helligskog i Storfjord kommune, Oksfjordvatn og Svartfossberget i Nordreisa kommune, Jægervatn i Lyngen kommune, Lille Rostadvatn og Målselvfossen i Målselv kommune.
 • Ifølge NRK Troms og Finnmark var det lørdag ettermiddag store mengder drivende trær, tømmer og busker i Altafjorden, Stjernsundet og Rognsundet som følge av stor flom i mange elver. 
 • NVE fikk opplysninger om oversvømmelser og flomproblemer ved Nordnes i Kåfjord kommune, og i Alta kommune. Det er bl.a. meldt oversvømmelser mot dyrka mark og bebyggelse langs Mathiselva i Alta kommune.
 • Badderelva i Kvænangen kommune flommet over fylkesvei, og en bru ble tatt av vannmengdene (Kilde Framtidinord.no og NRK Troms og Finnmark).  Ifølge NRK Troms og Finnmark har Reisaelva gått over sine bredder og truet et våningshus og et fjøs i Reisadalen lørdag ettermiddag. Flere jorder og den gamle dalaveien er oversvømt, og flere hytter er truet av flommen i Reisaelva i Nordreisa kommune lørdag kveld (Kilde: Nordlys.no). 

Søndag 13.juni 2021

 • Søndag morgen var vannføringen i ferd med å kulminere, eller hadde allerede kulminert, i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Det er imidlertid fortsatt høy vannføring på oransje nivå i mange elver. I noen elver har flommen kulminert på rødt nivå, som på Lombola i Porsanger og Leirbotnvatn i Alta.
 • Søndag morgen var det på E45 på strekning Alta Kautokeino vegen stengt pga. oversvømmelse og skader ved Garrajohka bru (sideelv til Eibyelva) i Alta kommune. Det er fortsatt redusert framkommelighet på E6 i Olderdalen ved Larsbergtunnelen pga. oversvømmelse og jordskred (Kilde: Vegtrafikksentralen). Det er rapporter sondag morgen oversvømmelser i Mathisdalen (ovnf Mathisvannet) i Alta kommune, men at vannføringen er på retur i Mathiselva.
 • NRK Troms og Finnmark rapporterer søndag morgen at gården Vangen i Reisadalen har fått vann i kjelleren, men klarte å unngå store skader ved hjelp av en vannpumpe.

  

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom

Sjekk våre råd på https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/slik-lager-vi-flom-og-jordskredvarsler/?ref=mainmenu

Det er fare for at enkelte veier blir stengt pga. skredhendelser eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).

Følg med med naturfarevarsler også på https://twitter.com/varsom_no