Forebygg flom- og jordskredskader

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader. Hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare?