Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Vest-Finnmark med Vidda

Publisert: 12.06.2021 10:06 Gyldig: fra 11.06.2021 19:00 til 13.06.2021 07:00

Varseltype

Regn

Fra fredag kveld er det ventet mye regn i Vest-Finnmark og vest på Finnmarksvidda. Det er ventet rundt 25mm/6t, og totalt kan det komme inntil 50mm/24t. Det er ventet mest regn fredag kveld og natt til lørdag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 11.06.2021 19:00:00
13.06.2021 07:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 11 June 17:00 UTC til 13 June 05:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 11 June 17:00 UTC til 13 June 05:00 UTC.
Oversiktskart