Fare for flom og jordskred på Østlandet helgen 1.-3. oktober

Publisert: 01.10.2021

Det var fare for flom på oransje nivå og for jordskred på gult nivå for deler av Østlandet på søndag 3. oktober. NVE har nå nedgradert alle helgens farevarsel til grønt nivå. Det er fremdeles mye vann i utsatte vassdrag, men det er ikke lenger flomvannføring. Status tirsdag 5. oktober kl. 09.

Flom i Hørteåa i Midt-Telemark, september 2015. Fotograf: Tommys Skårholen, NVE.

Status tirsdag 5. oktober kl. 09

NVE har nå nedgradert alle helgens farevarsel til grønt nivå. Det er fremdeles mye vann i utsatte vassdrag, men det er ikke lenger flomvannføring.

Unntaket er ved Stortorp i Rakkestadelva. Tirsdag morgen er det her fremdeles vannføring/flom på oransje nivå, men mengdene er minkende. Utover enkelte oversvømmelser, er det ikke meldt om alvorlige hendelser, i følge Rakkestad Avis.  

- Det er ventet noe mer regn utover uka, men ikke mengder som tilsier at det på nytt blir flomfare på Østlandet. Det er viktig å fortsatt holde god avstand til elver og bekker med stor vannføring, men det verste ser ut til å være over, sier vakthavende hydrolog Anne Ellekjær Stavang.

 

Graf som viser synkende vannføring ved Stortorp i Rakkestad.

Status mandag 4. oktober kl.15

Flommen er på retur

Vannføringen er nå stort sett på retur i de flomutsatte vassdragene på Østlandet.

 I øvre deler av på Romerike har vannføringen fortsatt å avta i løpet av dagen og er nå under flomnivå (kl. 1200). I Leiras nedre deler (Kråkfoss) forventes vannføringen også å gradvis synke mandag kveld.

 Vannføringen i Akerselva i Oslo ble satt ned fra 30 m3/s til 25 m3/s kl. 09 mandag morgen. I løpet av dagen ble vannføringen ytterligere satt ned til 20 m3/s kl. 12. Fra kl. 15 settes vannføringen ned til 15 m3/s som er under grensen for flom (gult nivå). Både Gryta og Fossen i Hakadal har nå vannføring under flomnivå.

 Det er fortsatt flomvannføring på rødt nivå ved Stortorp i Rakkestadelva. Flomtoppen ser ut til å ha blitt nådd kl. 11.00 mandag, og er nå ventet å synke utover kvelden.

 -Vannføringen er generelt ventet å gå under flomnivå avhengig av hvor mye regn det kommer mandag kveld. Vi opprettholder derfor flomvarsel på gult nivå til tirsdag 5. oktober kl.7, sier vakthavende hydrolog i NVE Anne Ellekjær Stavang.

 Vær oppmerksom på utglidninger i vassdrag hvor flommen er på retur

En rask senkning av vannstanden etter flom kan forårsake lokale utglidninger langs vassdrag. Det er derfor viktig å være spesielt oppmerksom på utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger.

- Jordskredfaren er generelt over på Østlandet, og det er ikke registrert skredhendelser langs disse vassdragene hvor vannstanden nå er på retur. Fare for utglidninger i disse områdene er også liten på grunn av moderat til lav vannmetningsgrad i bakken. For sikkerhet skyld anbefales det å være oppmerksom inntil flomfaren er over, sier NVEs jordskredvakt Graziella Devoli.

 Bilde av instrumenthytte for vannføring som er omringet av flomvann.

NVEs målestasjon Fossen v/Hakadal, i Nitelva i dag, 4.oktober 2021.  Foto: Trine Lise Sørensen, NVE.

Status mandag 4. oktober kl. 08 

Etter mye nedbør og flomvannføring i flere vassdrag på Østlandet på søndag, er vannføringen nå stort sett på retur. I elver hvor det tar tid før vannføringen synker under flomnivå kan det fortsatt være flom på gult og oransje nivå første del av mandag.

I Leira på Romerike er vannføringen fremdeles på oransje nivå, men raskt synkende. Akerselva i Oslo tappes mandags morgen på oransje nivå. Gryta, et lite felt som drenerer ned til Maridalsvannet og Fossen i Hakadal, har vannføring på gult nivå og synkende. Høgfoss (Mossevassdraget) har kulminert på gult nivå. NVE følger situasjonen (ved Stortorp) i Rakkestadelva tett hvor vannføringen fortsatt er økende mandags morgen.

I Innlandet kulminerte Fura og Åsta ved Kvarstadseter på gult nivå, mens Nordre Osa kulminerer på oransje nivå. I Vestfold og Telemark er vannføringen også stort sett synkende. Heddalsvatnet i Skiensvassdraget og Holmsfoss i Numedalslågen er begge synkende etter kulminasjon på gult nivå. To små felt utenfor bebyggelse kulminerte på gult nivå. Utover dette har vi ingen målestasjoner over nivå for flom, og vannføringen er synkende med unntak av nedre deler av Skiensvassdraget og enkelte større vassdrag.

Figur viser vannføring kl 0800 mandags morgen 4. oktober

Klikk her for større bilde

Status søndag 3. oktober 2021

Kl. 19

På søndag har det kommet mye regn som har ført til vannføring på gult nivå i flere små og middels store elver i Telemark. Det verste av nedbøren er over nå i Agder og Telemark. Vest i Viken er flommen stor sett på retur. Vannføringen stiger sakte eller kulminerer i elver nær Oslofjorden. NVE følger utviklingen tett spesielt på Romerike og Østfold hvor vannføringen fortsatt er økende i flere elver. Kl. 19:30 er det høy vannføring på oransje nivå bl.a. i Akerselva i Oslo, og Leira på Romerike ved Kringlerdal. I gamle Østfold er Vidnesbekken nå på oransje nivå. Tendensen er fortsatt stigende i vassdrag som drenerer Nord- og Bærumsmarka og øst for dette.

Nedbørfronten skal ifølge prognosene trekke seg østover og nedbøren avta før midnatt. Det ventes lite nedbør mandag. Vannføringen ventes å kulminere i de fleste små elvene i løpet av natten når nedbøren avtar, men kan fortsette å øke i vassdrag der vannet bruker tid gjennom systemet.

- Vi følger tett med på situasjonen. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier vakthavende hydrolog i NVE Tommy Skårholen

Illustrasjon som viser stor vannføring på deler av Østlandet.

Klikk her for større bilde

Et utvalg av vannføringsgrafer fra utsatte vassdrag vises nederst på siden i flomvarslet. Du kan også følge med på vannføring i nær sanntid på http://m.senorge.no/appmap.htm?p=flood

Kl. 11 

Som følge av vedvarende regn de siste dagene er det høy vannføring i mange elver over store deler av Østlandet. Det var lørdag flom opp mot oransje nivå i flere små elver i deler av Østfold, på Romerike og enkelte små vassdrag som drenerer mot Mjøsa. Dette har ført til lokale oversvømmelser flere steder, vann i kjellere og stengte veier. Østfoldbanen ble også stengt mellom Halden og Sarpsborg pga. mye vann. Flommen har kulminert de fleste stedene i løpet av natten. Søndag morgen er det vannføring på oransje nivå i Akerselva som følge tapping av Maridalsvatn. 

Det ventes i dag mye regn i løpet av søndag, 50-60 mm på 24t ifølge Meteorologisk institutt. Nedbøren gir seg sent søndag kveld. Dette fører til at vannføringen i små og mellomstore elver vil øke raskt igjen utover søndag. I områdene som får mest nedbør er det fare for flom på oransje nivå. Varselområdet på oransje nivå er i dag utvidet med flere kommuner i østre del av Viken.  

Jordskredvarslet på gult er opprettholdt. 

 Hendelser

  • NRK melder søndag kveld om flom på Lørenskog togstasjon.
  • Søndag ettermiddag meldes det om en rekke vannskader i private boliger i områdene rundt Oslofjorden, Østfold, Vestfold, Telemark og Agder.
  • Bane Nor melder søndag ettermiddag at Bergensbanen stengt på grunn av oversvømmelse mellom Gulsvik og Flå.
  • Allerede lørdag ble det meldt om stengte veier og bruer som følge av oversvømmelse og flom. Ved Leirsund i Lillestrøm er en bru stengt, i Sarpsborg ble Skjeberg stasjon stengt som følge av flom og det er meldt om oversvømte veier i Vestfold, Telemark og Agder.
  • Flere biler i står delvis i vann ved Lomma i Lommedalen i Bærum, hvor Lommedalselva har gått over sine bredder.
  • Fv. 2760 i Kongsberg stengt pga. et jordskred. 
  • Rakkestad avis melder mandag om enkelte oversvømmelser i Rakkestad kommune.    

Flere farevarsel for Østlandet

Etter en tørr høst har det vært mye regn på Sør- og Østlandet hele den siste uken. Mandag fikk deler av Telemark over 100 mm på et døgn. Det er meldt betydelige mengder nedbør for Østfold og områdene rundt Oslo i dag fredag. Lørdag ventes det mindre nedbør, men søndag ventes det igjen store nedbørsmengder i samme område.

Det er den allerede våte bakken i kombinasjon med mye regn som gjør at NVE varsler flom på oransje nivå på søndag.  

- På mandag steg vannføringen egentlig lite i forhold til nedbørsmengdene, med unntak av de områdene som fikk mest regn. Så har det regnet nesten hver dag i etterkant, og nå vil vi nok se en betydelig raskere respons på all nedbøren vi har i vente. Følg situasjonen tett, forbered deg ved å rense vannveier hvis du bor utsatt til og vær særlig varsom hvis du ferdes ute. Elva du krysser i dag kan være umulig eller livsfarlig å krysse på søndag, sier vakthavende hydrolog i NVE Tommy Skårholen.

Fare for jord- og flomskred 

Det er også sendt ut et varsel for fare for jord- og flomskred på gult nivå for store deler av Østlandet for søndag.

- Faren er også avhengig av hvor mye regn som kommer i dag og lørdag. Jord- og flomskredfaren for søndag kan derfor bli oppjustert for deler av området i løpet av helgen, sier Anne Fleig vakthavende på jordskredvarslingen i NVE.

Flom kan føre til alvorlige skader 

  • Flom på oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. 
  • Oransje nivå krever beredskapsmessige forberedelser. 
  • Det ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader, flomskader og flere skredhendelser på utsatte steder. 

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom og jordskred 

Sjekk våre råd på https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/slik-lager-vi-flom-og-jordskredvarsler/?ref=mainmenu 

Det er fare for at enkelte veier blir stengt pga. skredhendelser eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3). 

 

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no 

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskrevarslingen ved å sende oss bilder av skader og konsekvenser nær deg i Varsom Regobs-appen. Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no