Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet (NVE)

Publisert: Gyldig: til 04.10.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Varsel om flom på oransje nivå er utvidet til deler av Viken øst for Oslofjorden etter mye nedbør og rask vannføringsøkning fredag og lørdag.

Type

Flom

Det er allerede høy vannføring i mange vassdrag etter mye regn denne uken. Lørdag var det flomvannføring i flere vassdrag. Søndag ventes mye regn. Det vil igjen føre til raskt økende vannføring i små og mellomstore elver. I områdene som får mest nedbør er det fare for flom på oransje nivå. Det kan gi omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Varsel på oransje nivå er utvidet til deler av Viken øst for Oslofjorden, etter mye nedbør fredag og lørdag.
Fare øker Søndag morgen 3. okt. 2021
Fare minker Mandag morgen 4. okt. 2021
Konsekvens Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen på varsom.no og værradar. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).