Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Møre og Romsdal og deler av Trøndelag (NVE)

Publisert: Gyldig: til 22.10.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Områder med oransje nivå er nedgradert til gult nivå. Kommuner i Vestland fylke er lagt til varselet.

Oppdatert informasjon - .

Deler av varslingsområdet er oppgradert til oransje nivå.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Trøndelag er lagt til varselet.

Type

Jordskred

Mange jord- og flomskredhendelser ventes. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Det ventes mye nedbør, lokalt opp mot 100mm på 24t. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Skredfaren er størst fra og med natt til fredag.
Fare øker Torsdag ettermiddag 21. okt. 2021
Fare minker Lørdag morgen 23. okt. 2021
Høyde 0 - 800 moh
Konsekvens Mange skredhendelser ventes. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
Betydning av varselnivå Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).