Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for høyereliggende strøk i Sør-Norge og sørlige deler av Trøndelag (NVE)

Publisert: Gyldig: til 24.05.2020 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Noen kommuner i Møre og Romsdal er lagt til varslet. Varslet er også forlenget til å gjelde for tirsdag 26.mai.

Type

Jordskred

Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting, i fjellet opp mot 20-30 mm/dag. Vannmetningen i bakken vil øke i takt med snøsmeltingen. Det ventes også opp mot 15-25 mm nedbør i perioden fredag til lørdag. Dette fører fredag til økende jordskredfare i skråninger der snøen smelter, og langs bekker. Lørdag vil kjøligere vær bremse snøsmeltingen og jordskredfare forventes å minke igjen.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø, der snøen er vannmettet. I høyfjellet er snøen fortsatt vinterlig, og faren for sørpeskred lavere. Der vannmetningen i bakken er høy er det fare for jordskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
Fare øker Fredag morgen 22. mai. 2020
Fare minker Onsdag morgen 27. mai. 2020
Høyde 500 - 1200 moh
Konsekvens Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet. I høyfjellet er snøen fortsatt tørr, og faren for sørpeskred lavere. Der vannmetningsgraden i bakken er høy er det fare for jordskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).