Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Trøndelag og Nordland. (NVE)

Publisert: Gyldig: til 21.09.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Det gule varslet for deler av Trøndelag og Nordland er nedgradert til grønt nivå. Alle vassdrag har nå kulminert etter helgas nedbør. Salsvatn i ytre strøk nord i Trøndelag har fremdeles flomvannføring på oransje nivå, men den ventes å synke sakte gjennom søndagen.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland er nedgradert til grønt nivå pga. mindre nedbør enn ventet. Varslene er nå oppdatert. Se også oppdatert status på https://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/flom-og-jordskredfare-i-trondelag-og-nordland-oppdatert-status-lordag/

Oppdatert informasjon - .

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status om flom- og jordskredfare på forsiden av varsom.no

Oppdatert informasjon - .

For deler av området har varslingsnivået blitt nedgradert fra oransje til gult nivå. Flere kommuner i sør har blitt lagt til i det gule varselet.

Oppdatert informasjon - .

Det gjøres en ny vurdering av varslene kl.13.

Oppdatert informasjon - .

Deler av Trøndelag og Nordland. Varsel om flomfare oransje nivå ble lagt ut på feil dag. Det oransje varselet gjelder fredag og lørdag. Grønt varsel torsdag.

Type

Flom

Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 mm i løpet av fredag for ytre strøk. For indre strøk i varslingsområdet venter man opp mot 60mm. All nedbør ventes som regn, og i områder hvor det ligger snø ventes denne å smelte. Meteorologisk institutt har ute varsel om fare for mye nedbør på gult nivå for denne hendelsen.
Fare øker Fredag morgen 20. sep. 2019
Fare minker Søndag ettermiddag 22. sep. 2019
Konsekvens Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Overvann i tettbygde områder. Kan føre til stengte veier og bruer.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Forhåndstapping av vannmagasiner bør vurderes. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Intens regn (bygenedbør)
Snøsmelting

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).