Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Mjøsa (NVE)

Publisert: Gyldig: til 14.06.2019 06:59 Neste varsel før:

Type

Flom

Mye nedbør og intens snøsmelting forrige uke og fortsatt nedbør denne uken har gitt stigende vannstand i Mjøsa.

Vannstanden i Mjøsa er torsdag morgen 123.59 moh. Det kom en del nedbør i området natt til torsdag og torsdag morgen. Det fører til at vannstanden fortsatt ventes å øke selv om det ikke er ventet store nedbørmengder de neste dagene. Vannstanden ventes å kulminere mellom 123,6 og 123,7 moh. i løpet av fredag/ lørdag. Det tilsvarer et nivå mellom middel- (123,51 moh.) og 5-årsflomvannstand (123,83 moh.).
Konsekvens Utsatte steder rundt Mjøsa vil oversvømmes.
Råd Utfør nødvendige tiltak som å flytte campingvogner, biler eller løse gjenstander vekk fra utsatte områder.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).