Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 16.05.2024 07:00 til 17.05.2024 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 14. mai. 2024
  • Høyde: 0 - 900 moh

Oppdatert informasjon -

Kommunene Etnedal, Øystre Sildre, Vestre Sildre, Nord-Aurdal, Gol, Ål, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Hole er tatt ut av varselet fra 17.mai fordi snøsmeltingen minker.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Skal du ferdes i fjellet på 17.mai eller i pinsen bør du være forsiktig ved kyssing av elver og bekker siden de kan ha høy vannføring og usikker is.

Beskrivelse

Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå i flere elver og innsjøer i varslingsområdet. Årsaken er at det ventes høy temperaturer, som vil føre til mye snøsmelting. I flere elver forventes flomtoppen i løpet av langhelgen fredag-mandag på gult eller lavt oransje nivå. I de lavereliggende delene i varslingsområdet gjelder varslet Drammenselva, men ikke de mindre sideelevene.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler