Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østfold

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 01.03.2024 07:00 til 02.03.2024 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag ettermiddag 29. feb. 2024
  • Fare minker: Torsdag morgen 7. mar. 2024

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen i bekker og elver, og vannstanden i innsjøer er høy etter flere dager med regn og snøsmelting. Vannstanden i Vansjø og innsjøene i Haldenvassdraget vil fortsette å stige gjennom helga. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Det ventes lite nedbør fredag, men gjennom helga kan varslingsområdet få opp mot 15 mm regn. Nedbørmengdene er usikre.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler