Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.02.2024 07:00 til 23.02.2024 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Natt til fredag 23. feb. 2024
  • Fare minker: Lørdag morgen 24. feb. 2024
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser, isgang og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye regn, i tillegg til snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele kan forverre situasjonen. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler