Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 02.02.2024 07:00 til 03.02.2024 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag morgen 2. feb. 2024
  • Fare minker: Lørdag morgen 3. feb. 2024
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Oppdatert informasjon -

Lagt til kommunene Hjelmeland, Strand, Sandnes og Gjesdal i eksisterende varsel.

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren.

Beskrivelse

Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmelting og regn. Stigende temperaturer og vind vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Dette gir økende fare for jord- flom- og sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Områder som har fått nysnø i forkant er spesielt utsatt for sørpeskred. Det ventes mye nedbør, som regn under 1400 moh. Det ventes opp til 100 mm i Vestland og Møre og Romsdal, opp mot 40 mm i Trøndelag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler