Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for kystnære områder i deler av Agder, Telemark og Vestfold

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 02.11.2023 07:00 til 03.11.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag kveld 2. nov. 2023
  • Fare minker: Onsdag morgen 8. nov. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er tirsdag nedgradert til grønt.

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i bekker og elver for kystnære områder. Økningen ventes i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye regn og snøsmelting. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler