Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Nedgradert: Varsel om flomfare, gult nivå for Deler av Innlandet og Romerike i Viken

1

Grønt nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.09.2023 07:00 til 24.09.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 21. sep. 2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen har torsdag og natt til fredag vært på gult nivå i enkelte elver og bekker i varslingsområdet. Det er ventet noe regn i området også fredag, det kan fortsatt gi flomvannføring på gult nivå enkelte steder.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler