Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2023 07:00 til 22.09.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 21. sep. 2023

Oppdatert informasjon -

Nedgradert: Varsel om flom gult nivå for Innlandet, Viken, Oslo, Telemark og Vestfold Flomvarselene i disse områdene er nedgradert fra gult til grønt nivå fra og med lørdag. Mye regn torsdag og fredag ga flom på gult nivå i en rekke elver og bekker i varslingsområdet. Det er fortsatt stor vannføring mange steder, men flomtoppen er passert. Fra Norsjø i Skiensvassdraget og fra Maridalsvatn i Akerselva i Oslo er det kontrollert tapping på lavt gult nivå lørdag morgen.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i elver og innsjøer. Det er vått i bakken og høy vannstand i sjøene, og regn vil føre til ytterligere økning, som kan nå gult varslingsnivå. Det er stor usikkerhet i hvor hovedtyngden av regnet vil treffe.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler