Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2023 07:00 til 22.09.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Natt til torsdag 21. sep. 2023
  • Fare minker: Fredag morgen 22. sep. 2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i både små og store elver på grunn av mye regn. Det er stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvor tyngdepunktet av nedbøren treffer. Utsatte steder kan vannføringen nå oransje nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler