Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for store deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2023 07:00 til 22.09.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 21. sep. 2023
  • Fare minker: Fredag kveld 22. sep. 2023
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varslingsområdet for fredag 22. september er utvida med kommuner nord og øst i Hedmark og forlenga utover fredags kveld.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren.

Beskrivelse

Regn og regnbyger torsdag og fredag øker faren for jord- og flomskred. Det er ventet 40-60 mm på 24 timer, og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Nedbørens mengde og plassering er noe usikker, og skredfaren ventes å bli størst i dalstrøkene som får mest nedbør. Områdene som ble rammet av ekstremværet Hans, kan være ekstra sårbare.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler