Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.08.2023 07:00 til 24.08.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 23. aug. 2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Det ventes store nedbørmengder fra onsdag kveld til torsdag morgen. Vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Nedbørmengdene er usikre både i plassering og mengde. Følg med på værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler