Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Deler av Sør-Norge

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 07.08.2023 07:00 til 08.08.2023 06:59
Neste varsel før:
 • Fare pågår: Mandag morgen 7. aug. 2023
 • Fare minker: Fredag ettermiddag 11. aug. 2023
 • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Stor Elvdal er nedgradert til gult farenivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Rødt varsel blir forlenget til i onsdag formiddag. Kommunene Aurland, Lærdal, Årdal, Folldal, Alvdal og Rendalen er nedjustert til gult nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Kommunene Stryn, Sogndal og Vik er oppjustert fra gult til oransje.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsel 07.08: Kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes er oppjustert fra oransje til rødt nivå. Kommunene Sogndal, Aurland og Hol er inkludert i gult varsel. Varsel 08.08: Kommunene Årdal, Aurland og Hol er oppjustert fra oransje til rødt nivå. Kommunene Kvinnherad, Etne, Sunnfjord, Gloppen,Tokke, Kvitseid, Holmestrand er inkludert i gult varsel Kommunene Sunndal, Oppdal, Rennebu, Tynset, Tolga, Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler og Åsnes er nedjustert fra oransje til gult
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Flere skredhendelser er ventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes opp mot 100 mm nedbør i løpet av 24 timer, lokalt kraftige regnbyger. På 48 timer kan det komme inntil 150 mm totalt, og bygene kan komme opp mot 20-35 mm per time. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler