Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for Glomma fra Vormsund til Fredrikstad

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.05.2023 07:00 til 29.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag kveld 22. mai. 2023
  • Fare minker: Mandag morgen 29. mai. 2023
  • Publisert: 28.05.2023 11:46

Oppdatert informasjon -

Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen er søndag morgen på gult nivå i nedre del av Glomma. Vannføringen ventes å ligge rundt gult nivå de neste dagene. Vannstanden i Øyeren ved Mørkfoss er søndag morgen 102,23 moh (NN1954). Dette er lavere vannstand enn lørdag. Vannstanden ventes ikke å endre seg vesentlig de neste dagene. Det må fortsatt utvises forsiktighet ved ferdsel langs breddene av vassdragene eller ved bruk av båt, kano eller andre farkoster. Vannstand i vedlagt graf er i høydesystemet NN1954. For å få vannstand i NN2000 legg til 15 cm.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler