Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for Altaelva nedenfor dammen

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.05.2023 07:00 til 22.05.2023 06:59
Neste varsel før:
 • Fare pågår: Søndag morgen 21. mai. 2023
 • Fare minker: Fredag morgen 26. mai. 2023

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet for Alta er nedgradert til grønt fredag på grunn av mindre nedbør og lavere temperatur.
 • Oppdatert informasjon -
  Det oransje varselet for Alta og Porsanger er nedgradert til gult nivå på grunn av mindre nedbør og lavere temperatur.
 • Oppdatert informasjon -
  Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023
 • Oppdatert informasjon -
  Varslet om flom er nedgradert fra oransje til gult nivå for store deler av varslingsområdet. Oransje varsel er oppretthold for Alta og Porsanger.
 • Oppdatert informasjon -
  Det oransje varslet er utvidet til flere kommuner.
 • Oppdatert informasjon -
  Søndag kveld: Vannføringen er på vei opp også i andre vassdrag, Tverrelva er på oransje nivå, Eibyelva og Sarvvesjohka er på gult.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen.

Beskrivelse

Vannføringen i Altaelva nedenfor dammen er på oransje nivå og ventes å være det søndag og mandag. Situasjonen er svært følsom for nedbør og temperatur.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler