Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sørlandet, Østlandet og Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.05.2023 07:00 til 23.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag kveld 22. mai. 2023
  • Fare minker: Tirsdag ettermiddag 23. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet er utvida med enkelte kommuner i Agder og Telemark, samt Innlandet øst for Hamar.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes mye nedbør over store deler av Østlandet i perioden mandag kveld til tirsdag formiddag. Stigende temperaturer vil i tillegg føre til stor snøsmelting (også i høyfjellet). Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Langs vassdrag i flom kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler