Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Nordland

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.01.2023 07:00 til 25.01.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 24. jan. 2023
  • Fare minker: Onsdag kveld 25. jan. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skredsituasjonen og følg værradaren. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Det er fare for sørpeskred på oransje nivå. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Faren for jordskred og utglidninger vurderes til gult nivå og gjelder områder med lite snø og frost i bakken. Det ventes opp mot 70 mm regn fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag. Relativt høye temperaturer og vind bidrar også til snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler