Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Skagerrakkysten

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.11.2022 07:00 til 26.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 25. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, og må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er stor vannføring i lavereliggende vassdrag, dvs. vassdrag som i hovedsak ligger under 600 moh. Vi venter mye regn fra i ettermiddag. Dette, sammen med snøsmelting, vil øke vannføringen, som noen steder kan nå oransje nivå.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler