Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for sørlige deler av Telemark og Øst-Agder

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.11.2022 07:00 til 26.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag morgen 25. nov. 2022
  • Fare minker: Tirsdag morgen 29. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 800 moh

Oppdatert informasjon -

Søndag: Noen kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark er tatt ut av varselet.
  • Oppdatert informasjon -
    Varselområdet er utvidet østover med en enkelte kommuner i Telemark, Vestfold og Buskerud.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Med gjeldende værprognose er lavereliggende områder mest utsatt. Det er vått i bakken etter flere dager med regn og snøsmelting. Det ventes opptil 25-35 mm regn i dag og økt snøsmelting da temperaturen vil stige.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler