Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Skagerrakkysten fra Lindesnes til Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.11.2022 07:00 til 27.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag kveld 22. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 900 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs elvene. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Lørdag morgen er det flomvannføring på gult nivå i flere lavereliggende vassdrag, dvs. vassdrag som i hovedsak ligger under 600 moh. Vi venter lite regn lørdag, men nytt regnvær søndag og mandag. Vannføringene ventes å bli noe mindre i løpet av lørdag og tidlig søndag. Nytt regnvær sammen med snøsmelting, ventes å gi vannføringer og vannstander på gult nivå også søndag og mandag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler