Varsel om flomfare, gult nivå for Skagerrakkysten fra Lindesnes til Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.11.2022 07:00 til 26.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag kveld 22. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs elvene. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Det er stor vannføring i lavereliggende vassdrag, dvs. vassdrag som i hovedsak ligger under 600 moh. Vi venter mye regn fra i ettermiddag. Dette, sammen med snøsmelting, vil opprettholde de høye vannføringene og øke vannføringen noen steder. Vannstand og vannføring vil ligge på gult nivå enkelte steder.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler