Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for Skagerrakkysten fra Lindesnes til Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.11.2022 07:00 til 24.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag kveld 22. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vi venter økt vannføring i små og middels store elver og bekker i lavlandet i løpet av onsdag og torsdag på grunn av regn og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Tirsdag kom det en del snø i området, utover onsdag og torsdag ventes etter hvert regn opp til 400 - 800 moh. Se også regnvarsel fra Meteorologisk Institutt.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler