Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, rødt nivå for midtre og indre deler av Vestland fylke

4

Rødt nivå

Publisert: Gyldig: fra 11.11.2022 07:00 til 12.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag ettermiddag 10. nov. 2022
  • Fare minker: Lørdag ettermiddag 12. nov. 2022

Oppdatert informasjon -

Det røde varslet er nedjustert til oransje lørdag kl 11 ettersom nedbøren har gitt seg og flommen nå er på retur. Les statusoppdatering her: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/flommen-i-vestland-fylke-er-pa-retur-fortsatt-mye-vann-i-elver-og-fare-for-sma-utglidninger/
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder - kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen er allerede på oransje nivå i mange vassdrag. Det ventes fortsatt mye nedbør gjennom fredagsdøgnet, 50-80 mm, med lokalt høyere verdier. Dette forventes å gi vannføring på rødt nivå i både små og store utsatte vassdrag. Det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler