Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av sentrale Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.11.2022 07:00 til 04.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag ettermiddag 3. nov. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i små og mellomstore vassdrag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler