Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for deler av vestlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.10.2022 07:00 til 07.10.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 5. okt. 2022
  • Fare minker: Tirsdag morgen 11. okt. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Kommunene i Agder, Telemark, Viken og Innlandet nedgraderes fra gult til grønt lørdag.
  • Oppdatert informasjon -
    Oransje område nedgraderes til gult fredag formiddag. Nedbørstoppen ser ut til å være nådd og det er så langt rapportert om et begrenset antall hendelser.
  • Oppdatert informasjon -
    Kommuner i indre strøk er oppjustert til oransje farenivå fra torsdag
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Jord- og flomskred kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes mye regn og stedvis kraftige regnbyger fram til fredag kveld. Indre strøk av Vestlandet ventes å være mest utsatt. Det vil være lokale forskjeller i hvor mye nedbør som kommer. Se farevarsel fra MET. Vannmetningsgraden i bakken er høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler