Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet vest for Oslofjorden og Randsfjorden

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.09.2022 07:00 til 29.09.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 27. sep. 2022
  • Fare minker: Onsdag kveld 28. sep. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å holde seg på høyt nivå i enkelte vassdrag gjennom natten og onsdag, men avta mot onsdag kveld. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler