Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Salten og Ofoten

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 07:00 til 11.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 10. aug. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler