Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Salten og Ofoten

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 07:00 til 11.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 10. aug. 2022
  • Fare minker: Torsdag kveld 11. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Mye regn og allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord gir økt fare for jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler