Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Salten og Ofoten

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 07:00 til 11.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 10. aug. 2022
  • Fare minker: Torsdag kveld 11. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Mye regn og allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord gir økt fare for jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler