Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.07.2022 07:00 til 15.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 13. jul. 2022
  • Fare minker: Søndag morgen 17. jul. 2022

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren.

Beskrivelse

Det ventes mye regn og stedvis kraftige regnbyger fra i ettermiddag/kveld, lokalt kan det i verste fall komme over 100 mm på et døgn. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Se varsel om mye regn og styrtregn fra MET. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler