Varsel om flomfare, gult nivå, for fjellområder i Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.07.2022 07:00 til 04.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Vannføringen er høy i elver og bekker som kommer fra fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø. Årsaken er varmt vær som gir store mengder snøsmelting. Søndag morgen er vannføringen høy i vassdrag med mye snø igjen pga. varmt vær og sterk snøsmelting på lørdagen. Det er ventet noe kjøligere vær fremover, men en del regn på tirsdagen som kan øke vannføringen igjen.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler