Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for fjellområder i Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 01.07.2022 07:00 til 02.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Vannføringen er høy i elver og bekker som kommer fra fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø. Årsaken er varmt vær som gir store mengder snøsmelting. Fredag morgen er vannføringen på retur mange steder, men fremdeles økende i noen vassdrag med veldig mye snø. Det ventes også på fredag lokalt styrtregn helt nord i varslingsområdet, som da kommer på topp, på allerede høye smeltevannføringer. Det er usikkerheter knyttet til både mengde snø og nedbørmengder.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler