Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, oransje nivå for Gudbrandsdalen

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 29.06.2022 07:00 til 30.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Natt til lørdag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for Gudbrandsdalen er nedgradert til grønt nivå pga. synkende vannføringer under flomnivå.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Det er stor vannføring med flom på oransje nivå i nedre deler av Otta og Gudbrandsdalslågen. Onsdag morgen er det synkende vannføring i Otta og øvre deler av Gudbrandsdalslågen. I nedre deler av Gudbrandsdalslågen tar det noe lenger tid før vannføringen synker.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler