Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for fjellområder i Nord-Norge

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 29.06.2022 07:00 til 30.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen er høy, både gule og oransje nivåer, i elver og bekker som kommer fra fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø. Årsaken er varmt vær som gir store mengder snøsmelting. Der det er nok snø igjen ventes det fremdeles noe økende vannføringer. Det ventes også noen mindre nedbørmengder som kan øke vannføringen enda litt mer. Det er usikkerheter knyttet til både mengde snø og nedbørmengder.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler