Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for nordlige del av Nordland og sørlige del av Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 19.03.2022 07:00 til 20.03.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag morgen 19. mar. 2022
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 20. mar. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Oppdatert informasjon -

Nordlige del av Nordland og sørlige del av Troms: varselet er nedgradert fra oransje til gult nivå. Med de gjeldende nedbør- og temperaturprognosene og en varighet på hendelsen som begrenser seg til lørdagsdøgnet, ventes ikke vannføringen å overstige oransje nivå i berørte elver og bekker.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og flom- og erosjonsskader i bekker og middelstore elver på utsatte steder. Overvann i tettbygde områder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i små og middels store bekker og elver i løpet av lørdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Dette kan føre til erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det ventes mye regn i løpet av lørdag formiddag og kveld. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler