Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland og Vestland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.01.2022 07:00 til 29.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 28. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det ventes mye regn i løpet av fredag ettermiddag og lørdag .

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler