Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Nordland og Troms

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.01.2022 07:00 til 24.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: 22. januar 2022, kl. 18:00
  • Fare minker: 24. januar 2022, kl. 11:00
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Oppdatert informasjon -

Farenivået er redusert etter som temperaturen synker utover dagen.
  • Oppdatert informasjon -
    Noen kommuner i Trøndelag er tatt ut av varselet på gult nivå.
  • Oppdatert informasjon -
    Varselet på gult er utvidet med kommuner nord i Trøndelag. Varselet er oppjustert til oransje nivå søndag ettermiddag/kveld for deler av Nordland og Troms
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Flere sørpeskred, jord- og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Det ventes mye regn og stedvis kraftige regnbyger fra søndag ettermiddag/kveld, opp mot 80-100 mm på 24 timer og 30-40 mm på 6 timer. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 700-1000 moh. Som følge av dette er varselet oppjustert til oransje fra søndag ettermiddag/kveld. Det er størst fare for sørpeskred, men jordskred og flomskred kan forekomme. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler