Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for nordvestlige deler av Innlandet fylke

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.01.2022 07:00 til 13.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 12. jan. 2022
  • Fare minker: Torsdag kveld 13. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for vestlige deler av Innlandet er nedgradert til grønt nivå da det nå er kjøligere vær og det er ventet mindre nedbør i området.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld ventes svært mye regn lengst nordvest i Innlandet, 60-80 mm/24t. Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler