Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for Vestland fylke og deler av Trøndelag

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.01.2022 07:00 til 13.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 12. jan. 2022
  • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Det er fjernet kommuner som ligger i Hordaland og nord i Trøndelag fra varselet da flommen er forbi i disse områdene.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i utsatte bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Årsaken er at det ventes mye regn, 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm, i løpet av onsdag og torsdag. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. I elver med is vil det være fare for isgang.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler