Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Sør- og Midt-Norge

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.01.2022 07:00 til 13.01.2022 06:59
Neste varsel før:
 • Fare pågår: Onsdag morgen 12. jan. 2022
 • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
 • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Det oransje varselet er nedgradert til gult fare nivå for resten av fredagen, siden skredaktivteten nå er avtagende.
 • Oppdatert informasjon -
  For noen kommuner i sør og øst av varslingsområdet har varslet blitt nedgradert til grønt farenivå, siden det har kommet mindre regn i disse områdene enn ventet.
 • Oppdatert informasjon -
  Oransje varsel videreføres til fredag for store deler av varslingsområdet.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet ble oppgradert til rødt nivå for flere kommuner i Vestland Fylke på grunn av spesielt stor fare for sørpeskred.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flom- og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slak terreng. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Flere jord- sørpe- og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særdeles utsatt. Det ventes 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler